Leiderschap anno nu
- vraagt onze ambities rond zelfsturende teams om een nieuwe visie op leiderschap?
- hoe binden we onze ambitieuze mensen met een wenkend perspectief?
- hoe ontwikkel je leiderschap?                                                                  -  - we willen MD light, toch niet al die toeters en bellen?

Leiderschapsontwikkeling of management development (MD) is een must voor organisaties die vitaal wensen te blijven. Dit vergt visie, systematiek en een lange adem. Een werkelijke diepte-investering. Zwaar opgetuigde MD programma‚Äôs zijn niet meer van deze tijd. Eigen regie is het motto, wel gefaciliteerd met strechting jobs, prikkelende leerervaringen en gerichte aandacht. Reflect is de juiste partner bij het uitdenken en invulling geven van een nieuwe visie op leiderschap, doorvertaald naar profielen, beoordelingscriteria en andere tools.