Tijdens een assessment ben je doorgaans een dag bij ons op kantoor. Je krijgt een aantal interviews, maakt psychologische tests  en laat tijdens diverse cases zien welke competenties je tijdens je loopbaan al hebt ontwikkeld. Daarnaast reflecteer je met ons ook op je persoonlijke valkuilen en minder positieve ervaringen. Je maakt feitelijk, samen met ons, een 'foto' van jezelf.

Assessment: vakmanschap is meesterschap
   - alles lijkt te kloppen, is het ook écht de juiste persoon voor ons ?
   - kunnen we bij een benoeming ook een à twee stappen vooruit              denken?
   - waar zit mijn plafond, hoe lang is mijn polsstok ?
   - waardevol om zulke precieze feedback te krijgen over mijn                    sterktes én valkuilen !

Het objectiveren van iemands kwaliteiten en groeipotentieel is een vak apart, ons vak. Elke nieuwe benoeming, of het nu een externe kandidaat betreft of een interne promotie, is niets minder dan een strategische beslissing. De juiste match maakt mens en organisatie gelukkig, een verkeerde afslag veroorzaakt veel persoonlijke malheur en hoge bedrijfskosten. Zicht op de succes- en faalkansen is goud waard. Assessments kunnen dat extra houvast bieden. Bij Reflect kennen we alleen maatwerk. Voor ons is het een professionele ontmoeting met de deelnemer, onze gast. Een unieke kans om kwaliteiten zichtbaar te krijgen en daar zo nodig nieuwe wegen mee te zoeken. Wij geven méér dan alleen een rapportage mee; een inspirerende leerervaring én een uitdagend perspectief.